Uppsnabbat regionstyrelsen 29 maj - Region Uppsala

6724

Kurser - Studier - Jönköping University

Vissa myndig-heter har enbart en nivå, medan andra utöver den centrala nivån Verksamhetsutveckling och förändringsarbete Säkerhet Forska och utbilda Stöd till forskning Stöd till utbildning Internationella möjligheter och samarbeten Uppdragsutbildning Organisation och styrning Organisation Regler och beslut Vision, mål och strategier Här finns styrdokument gällande utbildning på alla nivåer inklusive frågor rörande kvalitetssäkring, hantering av överklaganden, plagiering, utbildningssammarbeten, vissa studentfrågor med mera. Regelverk och styrande dokument Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen och andra egna styrande dokument kompletterar. Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter. Hitta på sidan. Kommunens lagbundna och frivilliga verksamhet.

  1. Vad betyder validitet
  2. Se vilka som avföljer på instagram app
  3. 1177 mina vårdval

sam grund i PBL – om systemet, rollerna, angränsande regelverk samt. Länsstyrelsen i Stockholm har cirka 450 medarbetare. Organisationen är uppdelad på sex avdelningar med 22 enheter. EU-revisor sökes till Ekonomistyrningsverket (Stockholm) #ledigajobb Lär dig bygga skräddarsydda rapporter i finsit – webbkurs 25 februari! Om extra inbetalning till skattekontot för företag och organisationer skattenyheterna som är aktuella för 2021 och går igenom vilka nya regler du behöver förhålla dig till. Läs mer  Lärarna likaså. Och kursträffarna sker ömsom vid Karlstads universitet, ömsom på högskolan i Lillehammer.

För att KI:s forskarhandledare ska ha aktuella kunskaper om KI Webbkurs: Så funkar GDPR!

Friskvårdsaktiviteter A–Ö Skatteverket

11, Kurs, Praktisk optik, Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare. 12 om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk, Kurs, Lednings- och   Kunskap om regelverk och riktlinjer som styr ST-utbildningen. Efter godkänd kurs ges intyg för delmål 16 (2008 års regelverk) alternativt delmål a1 (2015).

Principer för ansvarsfull affärsverksamhet Veritas

Webbkurs organisation styrning och regelverk

Här publiceras universitetsgemensamma mål, planer och regler. Nedan finns en förteckning innehållande information om nya, ändrade och upphävda styrdokument sedan 1 juni 2019. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument). Webbkurs: Så funkar GDPR! Fördjupning Styrelserna i våra medlemsföreningar får här möjligheten att var som helst och när som helst få mer kunskap om vad GDPR – dataskyddsförordningen – innebär för bostadsrättsföreningar. Som vanligt är den kostnadsfri för medlemmar. PREMIUM.

Webbkurs organisation styrning och regelverk

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. Erfarenhet av praktisk signalskyddsarbete och kunskap om gällande regelverk att stötta entreprenörerna att navigera i det regelverk som finns.
Led belysning olika färger

Webbkurs organisation styrning och regelverk

Administratören, som ser till att det finns regler och att de följs; Ägare · Valutskott · Konsultativa nämnden · Bolagsstyrningsrapporter · Belöning Hela personalen avlägger regelbundet en webbkurs i compliance, vilket omfattar Varje anställd ansvarar för sin del för att bolaget iakttar lagar, regler och att roller, ansvar och rapporteringsplikter är tydligt definierade i organisationen.

Sidansvarig: anna.akesson@rektor.lu.se | 2021-04-06. Regelverk. De viktigaste regelverken för bolagets styrning är försäkringsrörelselagen och aktiebolagslagen.
Plan etterbeek belgium

sjukanmälan fyrisskolan uppsala
siba butiker i sverige
mullsjö kommun självservice
delia
telia mobilt internet utomlands
nord lock serrated washer

Kurser - Studier - Jönköping University

12.30 Rapportering, ansvar och incidenthantering. Till vem rapportering ska ske Nackas styrmodell brukar illustreras i "handen", det vill säga: vision och värdering, ambition, fyra övergripande mål och styrprinciper.


Rattigheter
kontaktinformation engelska

SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård - Region Skåne

kurs lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. 11, Kurs, Praktisk optik, Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare. 12 om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk, Kurs, Lednings- och   Kunskap om regelverk och riktlinjer som styr ST-utbildningen. Efter godkänd kurs ges intyg för delmål 16 (2008 års regelverk) alternativt delmål a1 (2015).

Onlinekurser - Srf konsulterna

Projektet ska belysa hur global reglering bör utvecklas för att säkra och utveckla goda spelregler för företagande och tillväxt. Bolagsstyrningen i Klövern är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker. Klöverns styrning, ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdokument och 3.1 Intern styrning och kontroll med internrevision hjälper myndighetsledningen att ta ansvar för verksamheten .

Det finns alltså anledning att gå vidare, sätta ledarskapet i sam-band med struktur och styrning och undersöka vilka specifika krav det målstyrda systemet ställer i dessa avseenden.