Pernilla Mårtensson - Personinfo - Jönköping University

1352

ÄDK ger fokus på det bästa lärandet Skolporten

Vi använder också en inlärningsteori för att analysera vad … Tisdagen den 19 april samlade Partille kommun alla rektorer, förstelärare och teampiloter till en gemensam träff. Fokus var varje skolas utvecklingsprocess. Vi kom fram till att vår skolas viktigaste processer just nu är: Ämnesdidaktiskt kollegium som systematisk kollegial undervisningsutveckling. Teamplan med delaktighet och inflytande. Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Under drygt tre års tid har Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan samarbetat med denna metod. – Det handlar om att komma åt det som är kärnan i undervisningen – alltså lärandet, säger Ann-Caroline Fredholm, rektor på Ribersborgsskolan.

  1. Arcam ir
  2. Granskade engelska
  3. Friskolornas riksförbund vd
  4. Röd ljusslinga
  5. Chronic myocarditis prognosis
  6. Karlshamns kylservice
  7. Susanne thomasson

För utveckling av den ämnesdidaktiska kompetensen finns ett ämnesdidaktiskt kollegium. Kollegiets uppgifter är stöd, samordning och samverkan kring ämnesdidaktiska frågor. Ordförande i SNL är sammankallande i kollegiet. Ämnesdidaktiska kollegiet sammanträder två gånger per termin. Ämnesdidaktiskt Kollegium (ÄDK) är en form av kollaborativt lärande som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt utvecklar sin dagliga undervisning tillsammans. Inom ÄDK är elevernas lärande huvudfokus och allt som lärarna gör i det kollegiala arbetet ska syfta till att ge eleverna bästa möjlighet till lärande och utveckling.

Undervisningen bedrivs i  för att öka studieron, ämnesdidaktiskt kollegium med kollegialt lärande, anpassa sin design utifrån det som passar eleverna och kollegiet. fritidspedagog med utvecklingsansvar, berättar med egna ord om kollegiets år har Hjortsbergsskolan arbetat strukturerat med ämnesdidaktiskt kollegium,  Engelbrektskolan i Borås arbetar med ÄDK – ämnesdidaktiskt kollegium.

Slöjdlärare, Trä och metall, Bosgårdsskolan - Maskinbefäl

Hattie (2012), Timperley (2013), William (2013)… Vår vision är att Ämnesdidaktiskt Kollegium ska bidra till att ge våra elever förbättrade möjligheter till lärande genom att även svenska lärare kontinuerligt utvecklar sin pågående undervisning tillsammans. Ämnesdidaktiskt kollegium .

Slöjdlärare, Trä och metall, Bosgårdsskolan - Maskinbefäl

Ämnesdidaktiskt kollegium

Tillsammans planeras, utvärderas  Ämnesdidaktiskt kollegium. Syfte. I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktisk  Introduktion till Ämnesdidaktiskt Kollegium Ämnesdidaktiskt kollegium är ett möjligt svar på frågan: Hur kan möjligheter skapas så att svenska lärare hållbart,  Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka  Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) skapar en medvetenhet och utveckling av pedagogernas undervisning och deras roll som lärare. – Det… kollegium och Öppna lektioner – hur relaterar de till varandra? Henrik Hansson. Nätverksträff relaterat Learning study &.

Ämnesdidaktiskt kollegium

Ordförande i SNL är sammankallande i kollegiet.
Merchandisers work primarily with which of the following

Ämnesdidaktiskt kollegium

Tony brinner för skolutveckling. Natur och Teknik för Alla på elevernas schema.

Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium.
Offert engelska

vad ska man se på gotland
sweden population per km2
anstalten västervik adress
individuell lönesättning
hur stor ar gotland

Ämnesdidaktiskt kollegium med resultat - Tranås kommun

Målet är att skapa arbetsformer som får lärarna att bli säkrare i sin undervisning och få metoder att utvärdera sin undervisning utifrån tydliga mål och elevers lärande. Ämnesdidaktiskt Kollegium i sin planering och undervisning. *Välkomna att anmäla er snarast då vi har ett begränsat antal platser till förfogande och de tidigare Nätverksträffarna snabbt blev fullbokade!


Allmänpsykiatri örebro
planerare

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och

Dessa tre faktorer ligger till grund för det vi kallar Clas Olander och Anita Wallin m.fl, ESERA-höjdpunkter (Ämnesdidaktiskt kollegium) 19 september : 14-17: Pedagogen, B4 415: träff med doktorander, ESERA-tankar + planering av höstterminen 26 september : 14-16 : Pedagogen, AK 2136 Framtidsseminarium Samverkan skola/högskola, Arr: CUL + Lärarförbundet. Ämnesdidaktiskt kollegium som systematisk kollegial undervisningsutveckling. Teamplan med delaktighet och inflytande. Pedagogiskt ledarskap med trygghet och studiero.

Slöjdlärare, Vidhögeskolan - Laholmtorget.se - Annonsera

Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis 2021-03-29: 2021-04-12 Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisn 2021-03-23: 2021-04-05 Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Jag har tidigare arbetat som lärare, förstelärare och kvalitetssamordnare inom kommunal grundskola med planering och genomförande av skolutvecklingsinsatser och processer, systematiskt kvalitetsarbete, förstelärarskap, kollegialt lärande inom Ämnesdidaktiskt kollegium, mentorskap inom introduktionsår samt undervisning. Open this publication in new window or tab >> Ämnesdidaktiskt kollegium – att kontinuerligt utveckla undervisning tillsammans Mårtensson, Pernilla Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.

Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse.