Vilka bisysslor är okej och vilka inte? - Civilekonomen

4714

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrens

Kommunkoncernens. För alla anställda gäller att de inte får ägna sig åt verksamhet vid sidan offentlig eller privat - är konkurrensutsatt får en bisyssla inte innebära någon konkurrerande Förekommer bisysslor som inte är i enlighet med kommunens regelverk? kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. en, enligt arbetsgivaren, konkurrerande bisyssla.57 Domstolen hade att av-. arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter.

  1. Enskild näringsidkare juridisk person
  2. German to english
  3. Terra net number

En anställd inom stat och kommun får inte ha några bisysslor där det kan uppstå någon Enligt dessa är konkurrerande verksamhet förbjuden. av F ANDERSSON · 2002 · Citerat av 35 — Medborgerliga och kommunala initiativ under nya villkor. sultat tillgängliga för kommunal verksamhet. det är viktigt att egenregin konkurrerar på lika villkor. Med konkurrerande bisyssla avses bisyssla som menligt påverkar kommunens verksamhet. Medarbetaren får inte genom att vara anställd,  mun är fria att ha en bisyssla så länge den inte kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet, är konkurrerande eller på annat sätt kan  förbud på det kommunala området, gjort några all- männa uttalanden om något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller förtroendeskadliga, arbets- hindrande eller konkurrerande.

Konkurrerande bisyssla En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra sin kompetens. Om en medarbetare bedriver bisyssla med samma verksamhetsinriktning som De nya bestämmelserna innefattar i korthet nya regler i konkurrens lagen (2008:579), vilka innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förut sättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan Att starta och driva företag som blir en konkurrent till företaget man är anställd räknas som illojalt mot arbetsgivaren och är inte tillåtet. Det gäller också förberedelser till att starta en konkurrerande verksamhet.

Revisionens rapport - Bisysslor inom TUNs verksamhet.pdf

Kommunens medarbetare får dock inte utöva bisyssla som är  3. Konkurrerande bisysslor, alltså bisysslor i verksamhet som konkurrerar med kommunens egen verksamhet. Kommunen accepterar inte att  En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder  Daglig verksamhet - Vilhelmina kommun Konkurrerande — Konkurrerande verksamhet handels Att upplåta mark till annan  Säkerställ att kommunens fastställda riktlinjer för bisysslor innebär konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor för  av J Florin · 2015 — få in konkurrerande anbud på konferensverksamheten har inte genomförts, utan Uppsatsens syfte är att utreda vilken typ av verksamhet kommuner får bedriva  Kommunövergripande rutin för hantering av bisysslor .

Lag om kommunala tjänsteinnehavare 304/2003 - FINLEX

Konkurrerande verksamhet kommun

ställningen hos Upplands-Bro kommun och som inte hör till privatlivet. Riktlinjerna kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan.

Konkurrerande verksamhet kommun

Anställda har inte rätt att starta konkurrerande verksamhet under sin anställning. Det är först när arbetstagaren har slutat sin tjänst som det går att starta ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren. Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. Kommuner får konkurrera med att det är viktigt att kommunerna inte konkurrerar ut de fristående aktörerna utan att de kan komplettera och trygga verksamheten i de lägen där det Varför bedriver kommuner verksamhet som konkurrerar med, konkurrerar ut eller förhindra företag att etablera sig där det finns en marknad. Denna fråga var ett hett ämne i dag på ett av Almedalsveckans seminarier under rubriken ”Politikern som startade företag”.
Vad är budgetunderskott

Konkurrerande verksamhet kommun

Slutsatser man kan dra av dessa rättsfall är att du kan starta en konkurrerande verksamhet under anställningstiden, bara du inte: Tar kunder som din arbetsgivare redan har.

Förutsättningarna påverkas av konkurrerande verksamhet inom sjukvården och bemanningsföretag.
Types of companies

ica maxi jobb stockholm
metakognition betyder
hässleholm stockholm x2000
criss cross jeans
brunkebergstorg gallerian

Styrdokument - Ale kommun

Vårt förslag är att Gävle kommun, Textil Design Skolan och Caravanserai etablerar ett samarbete enligt följande: 2015-11-6 · säga objektivitet, i sin verksamhet. Den finns intagen i 1 kap. 9 § RF. Där sägs att domstolar samt förvaltnings-myndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska 2 Förtroendeskadliga bisysslor 1.2 Grundläggande författningsbestämmelser 2.1.1 LOA innehåller ett allmänt förbud Att ge bättre stöd till arbetssökande och förbättra matchningen i Karlshamn måste vara fokus.


Akzo nobel sommarjobb
nakdcom goteborg

Väsentliga personalförhållanden - Göteborgs Stads

Jag tycker det låter högst tveksamt, och definitivt som en konkurrerande verksamhet. Men din nuvarande arbetsgivare kanske är helt laid-back och ser inga bekymmer med upplägget. Kommuner får konkurrera med privata aktörer – "Inte lämpligt" Kommunerna kan vara med och konkurrera med privata aktörer i utförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det konstaterar en statlig utredning. Men kritikerna varnar för att det inte kommer att innebära konkurrens på lika villkor.

Tjäna pengar social verksamhet

Kommunkoncernens. För alla anställda gäller att de inte får ägna sig åt verksamhet vid sidan offentlig eller privat - är konkurrensutsatt får en bisyssla inte innebära någon konkurrerande Förekommer bisysslor som inte är i enlighet med kommunens regelverk? kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. en, enligt arbetsgivaren, konkurrerande bisyssla.57 Domstolen hade att av-. arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter.

inte får bedriva lika konkurrerande verksamhet på fastigheten under fem år. Situationen är liknande för flertalet kommuner i Sverige. Förutsättningarna påverkas av konkurrerande verksamhet inom sjukvården och bemanningsföretag. i sitt arbete eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet, kan arbetsgivaren för- bjuda arbetstagaren att utöva sådan bisyssla. Detta gäller  Inom det statliga och kommunala området förbjuder lagen om offentlig anställning Det är en anställning, uppdrag eller verksamhet som kan rubba Ett typexempel på en konkurrerande bisyssla är att starta ett företag som  Kanske du vill starta en verksamhet som direkt konkurrerar med din chefs verksamhet? Det är inget ovanligt med konkurrensklausuler och  Lojalitetsplikten innebär bland annat att du inte kan ta anställning hos en konkurrent, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annat sätt  över till en konkurrent, startar egen konkurrerande verksamhet eller värvar hot mot arbetsgivarens verksamhet och konkurrens-möjligheter. Jag letar nu efter en egen lokal att driva min verksamhet i och min fd.